Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
COMMISSIE FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
STATUTEN & HR WEBPAGINA HOME HERPLAATSER GEZONDHEID NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
AANMELDEN LID       LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

VISJ Jacht-Gebruikshonden wedstrijd regelement

INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk I Definities
Hoofdstuk II Algemene regels en Wedstrijdvorm
Hoofdstuk III Voorwaarde tot deelname
Hoofdstuk IV Uitgangspunten en richtlijnen voor keurmeesters

HOOFDSTUK I
DEFINITIES
KEURMEESTER: Een door de VISJ Jachtcommissie aangewezen persoon, die de honden beoordeeld vlg. de regels van het Jacht-gebruikshonden wedstrijd regelement.
WEDSTRIJDLEIDER: Een lid van de Jachtcommissie, die de leiding heeft over de jacht- gebruikshonden wedstrijd en mede verantwoordelijk is voor het goede verloop daarvan.
ELIMINATIE (EL) Uitsluiting van de hond door de keurmeester gedurende een proef.

HOOFDSTUK II
ALGEMENE REGELS EN WEDSTRIJDVORM
2.1.: De VISJ Jacht-gebruikshonden wedstrijd is een wedstrijdvorm, waarbij uitsluitend het werk van de Bracco Italiano en Spinone wordt beoordeeld voor en na het schot.
2.2.: Het is een wedstrijd zonder officieel karakter.
2.3.: De keurmeesters beoordelen de deelnemende honden en kennen een individuele VISJ wedstrijd score toe.
2.4.: De proef wordt voortijdig beëindigd indien een fout wordt gemaakt die tot uitsluiting (EL) leidt of indien de hond kennelijk niet beschikt over de vereiste kwaliteit dan wel niet het vereiste niveau toont.
2.5.: Aan het einde van de dag is er zo mogelijk een volgorde van plaatsing van de dag. Waar, bij een gelijke score, de jongste hond als dagwinnaar wordt aangewezen. De dagwinnaar verdiend de titel VISJ Cane da Caccia met hierachter het jaartal van de wedstrijd.
2.6.: Het is verboden om honden die niet ter beoordeling zijn opgeroepen, los te laten lopen.
2.7.: Het is verboden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken tijdens de proeven.

HOOFDSTUK III
VOORWAARDE TOT DEELNAME / INSCHRIJVING
3.1.: De eigenaar van de hond is lid van de VISJ, aan de contributie voor het lopende jaar is voldaan.
3.2.: Deelname aan activiteiten van de VISJ gebeurt op eigen verantwoording. De VISJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, indien deze tijdens VISJ activiteiten wordt geleden.
3.3.: De penningmeester heeft 1 dag na sluitingsdatum het inschrijfgeld van VISJ Jacht-gebruikshonden wedstrijd ontvangen.
3.4.: De deelnemende hond is ten minste 12 maanden oud op de dag van de wedstrijd.
3.5.: Als het maximum inschrijvingen wordt bereikt, dan zullen de honden van eigenaren die korter dan 10 maanden lid zijn als eerste afvallen, is hierna nog een overschrijding van het maximum aantal deelnemers, dan wordt er d.m.v een loting bepaald welke honden kunnen deelnemen.
3.6.: De Jachtcommissie is verantwoordelijk voor de loting, de eventuele loting vindt plaats z.s.m. na de sluitingsdatum.

HOOFDSTUK IV

UITGANGSPUNTEN EN RICHTLIJNEN VOOR KEURMEESTERS
Proef de drijfjacht:
In de Linie.: De ideale Bracco Italiano en Spinone loopt energiek mee in de linie (aangelijnd) waarbij tijdens de loop de hond nagenoeg geen aandacht van de voorjager vergt en er minimale spanning op de lijn staat, er is geen interactie met andere honden uit de linie. Bij het vooruitsturen uit de linie gaat de hond vlot uit en neemt snel voldoende afstand van de linie. Bij het komen op bevel (met of zonder apport), komt de hond na bevel, vlot terug bij de voorjager.

Op Post.: De ideale Bracco Italiano en Spinone zit aandachtig maar rustig op post, aangelijnd. De hond vertoont geen tekenen van schotgevoeligheid en heeft geen aandacht voor het eventueel aanwezige wild. Bij het opgaan van wild/dummy is de hond gehoorzaam en blijft deze op zijn plaats zonder hinderlijk blaffen, janken of piepen. Score: Aftrek van punten is er voor de hond die de voorjager herhaaldelijk hindert, niet voldoende vlot uit de linie gaat. de bevelen van de voorjager negeert bij het terug roepen,hinderlijk piept, jankt of blaft, inspringt na het eventueel opgaan van wild/dummy, geen respect toont voor het eventuele aanwezige wild/dummy dat op post aanwezig is. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

UITGANGSPUNTEN EN RICHTLIJNEN VOOR KEURMEESTERS
Proef het veldwerk .:
De ideale Bracco Italiano en Spinone is een energieke, onvermoeibare, zorgvuldige en stijlvolle jager; hij toont zoeklust, initiatief, doorzettingsvermogen en jachtverstand en werkt spontaan samen met zijn voorjager zonder zich onnodig op hem te verlaten; hij zoekt rechtstreeks contact met wild en staat dit bewust en resoluut voor; hij is wildrein en steady bij het eventueel opgaan van wild en op schot. (score maximaal).
Score: De hond wordt beoordeeld op het gebruik van de neus, de wijze van zoeken en de stijl van het voorstaan aan de hand van het VISJ Veldwedstrijd reglement, hoofdstuk 2.1 tot en met 2.19.

UITGANGSPUNTEN EN RICHTLIJNEN VOOR KEURMEESTERS
Proef de sleep .:
De ideale Bracco Italiano en Spinone is een hond die met één commando op de sleep wordt ingezet. Het sleepspoor vasthoudend uitwerkt en volledig volgt, zichzelf tussendoor eventueel corrigeert, bij het wild aangekomen het wild in één keer oppakt en langs de kortste weg dan wel over het sleepspoor het wild vervolgens onbeschadigd, zittend of staand afgeeft. Een hond die het spoor door middel van verwaaiing van de sleep uitwerkt wordt om die reden niet negatief beoordeeld. Echter de haken moeten wel zichtbaar worden gevolgd.
Score: Aftrek van punten is er voor de hond die door de voorjager meer dan een keer moet worden ingezet op de sleep om het spoor te volgen, heeft de hond meer dan vier keer nodig kan de score nooit meer dan matig zijn. Aftrek van een punten bij het overslaan van een haak of wanneer hij het spoor kwijt is en zichzelf niet hersteld. Honden die bij de sleep het gezochte wild hebben gevonden en dit niet apporteren kunnen niet opnieuw worden ingezet en krijgen voor het betreffende onderdeel een onvoldoende. Bij beschadigen van het wild vindt eliminatie van de proef plaats.

UITGANGSPUNTEN EN RICHTLIJNEN VOOR KEURMEESTERS
Proef het apport
Dubbel apport.: De ideale Bracco Italiano en Spinone piept, jankt of blaft niet hinderlijk voordat hij wordt uitgezonden. Hij wacht het commando tot apporteren af en springt niet in. Gaat snel naar het eerste stuk wild en/of dummy. Eenmaal terug van het eerste apport wordt hij opnieuw uitgestuurd voor het tweede stuk. Brengt binnen een redelijke tijd beide apporten onbeschadigd bij de voorjager binnen, ongeacht of hij verpakt. Het wild en/of dummy geeft hij zittend of staand af. Score.: Puntenaftrek als de hond onhoudbaar inspringt. Zonder wild en of dummy terugkeren, geeft vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild terugkeert, maximaal nog twee keer mag worden ingezet. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

Verloren zoek.:
De ideale Bracco Italiano en Spinone brengt binnen een redelijke tijd, ongeacht of hij verpakt, het wild en/of dummy onbeschadigd bij de voorjager en geeft het wild en /of dummy zittend of staand af. De hond gebruikt hierbij een zelfstandige en systematische zoekwijze en toont doorzettingsvermogen. Score.: zonder wild en/of dummy terugkeren, geeft vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild/dummy terugkeert, maximaal nog twee keer mag worden ingezet. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

Apport uit water.:
De ideale Bracco Italiano en Spinone piept, jankt of blaft niet hinderlijk voordat hij wordt uitgezonden. Hij wacht het commando tot apporteren af en springt niet in. Gaat te water en zwemt snel naar het wild en/of dummy. Brengt binnen een redelijke tijd het wild en/of dummy onbeschadigd bij de voorjager binnen, ongeacht of hij verpakt. Het wild en/of dummy geeft hij zittend of staand af. Score.: puntenaftrek als de hond onhoudbaar inspringt. Zonder wild en/of dummy uit het water terugkeren, geeft ook vermindering van de score waarbij geldt dat de hond die eenmaal zonder wild terugkeert, nog twee keer mag worden ingezet voor een voldoende score. Bij beschadigen van wild/dummy vindt eliminatie van de proef plaats.

JACHT-GEBRUIKSHONDEN WEDSTRIJD
4p= UITMUNTEND 3p= ZEER GOED 2p=GOED 1p=MATIG 0p= ONVOLDOENDE
PROEF 1 OP POST
IN DE LINIE
EVENTUEEL APPORT UIT LINIE
.....p X 2 = .....
.....p X 2 = .....
.....p X 3 = .....
PROEF2 VELDWERK -NEUS
VELDWERK- ZOEKWIJZE
VELDWERK VOORSTAAN
.....p X 5 = .....
.....p X 5 = .....
.....p X 5 = .....
PROEF3 SLEEP .....p X 3 = .....
PROEF4

DUBBEL APPORT
VERLOREN ZOEK
APPORT UIT WATER

....p X 3 = ..... EN .....p X 3
.....p X 3 = .....
.....p X 3 = .....
TOTAAL ......................

OPMERKINGEN:

 

 

 

COMB.VOORJAGER/HOND PLEZIER IN WERK VOLDOENDE / ONVOLDOENDE
SCHOTGEVOELIG VOLDOENDE / ONVOLDOENDE
NAAM VOORJAGER: DRAAG NUMMER:
NAAM HOND:

 

De Jachtcommissie
vERSIE 1-3-2022

     
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden