Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR FOTO BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
VISJ REGELS NIEUWS BLOG SPINONE HERPLAATSER VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID FACEBOOK PAGINA NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
  WEBPAGINA HOME         VISJ TITELS  
Verklaring van bewaarneming

Terug naar vorige pagina

Bijlage IV
Verklaring van bewaarneming o Bracco Italiano o Spinone

De ondergetekende:
Naam: .............................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................
Postcode: ................ Woonplaats: ..............................................................
Handelend als eigenaar of
Naam: .............................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................
Postcode: ................ Woonplaats: ..............................................................
Handelend in rechte namens de eigenaar

Verklaart hieronder vermelde hond aan de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden in bewaring af te geven.

Gegevens van de te herplaatsen hond
Naam van de hond volgens stamboom: ....................................................................
Geboortedatum: ....................................................................................................
Geslacht: .............................................................................................................. Stamboomnummer: ................................................................................................
Chipnummer: .........................................................................................................

Verklaart verder wekelijks, beginnend bij de overdracht, een verblijfs- en verzorgingsvergoeding van maximaal 125,00 per week aan de vereniging te voldoen, afhankelijk van de werkelijk door de vereniging gemaakte onkosten.

Verklaart verder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen van het herplaatsingsreglement Bracco Italiano / Spinone .
Plaats
Datum .........................................................................................................................

Voor akkoord de eigenaar ...............................................................................................

Voor akkoord namens de vereniging .................................................................................

Voor akkoord namens de eigenaar ...................................................................................

 


     
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden