Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
STATUTEN & HR FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID WEBPAGINA HOME GEZONDHEID HERPLAATSER NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
OPZEGGEN LID         LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Verklaring van afstand en overdracht

Terug naar vorige pagina

Bijlage III. (klik>>>hier voor word document)

Verklaring van afstand en overdracht
o Bracco Italiano o Spinone

De ondergetekende:
Naam:
......................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
......................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode:
...................................... Woonplaats: .........................................................................................................................................................
Hierna te noemen "de oude eigenaar" verklaart afstand te doen van de hond en geen enkel recht of aanspraak meer te maken op de hond en zijn relevante documenten en bezittingen en verklaart de te herplaatsen hond over te dragen aan:
Naam:
........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
........................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode:
.......................................... Woonplaats: .......................................................................................................................................................
Hierna te noemen "de nieuwe eigenaar".

Gegevens van de te herplaatsen hond
Naam van de hond volgens stamboom:
.................................................................................................................................................
Geboortedatum: .
................................................ Geslacht: ...................................................................................................................................... Stamboomnummer: ................................................................................................................................................................................................................
Chipnummer:
....................................................................................................................................................................................................................................

De nieuwe eigenaar verplicht zich tot het voldoen van de overeengekomen overdrachtsom
ad
................................,................. op ......................................................................................................................................................... (datum).

Beide verklaren verder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen van het herplaatsingreglement Bracco
Italiano/ Spinone.

Plaats
Datum
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Voor akkoord de oude eigenaar


......................................................................................................................

HandtekeningVoor akkoord de nieuwe eigenaar


......................................................................................................................

Handtekening

 


     
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden