Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR FOTO BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
VISJ REGELS NIEUWS BLOG SPINONE HERPLAATSER VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID FACEBOOK PAGINA NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
  WEBPAGINA HOME         VISJ TITELS  
Verklaring van afstand en overdracht

Terug naar vorige pagina

Bijlage III.
Verklaring van afstand en overdracht
o Bracco Italiano o Spinone

De ondergetekende:
Naam:
......................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
......................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode:
...................................... Woonplaats: .........................................................................................................................................................
Hierna te noemen "de oude eigenaar" verklaart afstand te doen van de hond en geen enkel recht of aanspraak meer te maken op de hond en zijn relevante documenten en bezittingen en verklaart de te herplaatsen hond over te dragen aan:
Naam:
........................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
........................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode:
.......................................... Woonplaats: .......................................................................................................................................................
Hierna te noemen "de nieuwe eigenaar".

Gegevens van de te herplaatsen hond
Naam van de hond volgens stamboom:
.................................................................................................................................................
Geboortedatum: .
................................................ Geslacht: ...................................................................................................................................... Stamboomnummer: ................................................................................................................................................................................................................
Chipnummer:
....................................................................................................................................................................................................................................

De nieuwe eigenaar verplicht zich tot het voldoen van de overeengekomen overdrachtsom
ad
................................,................. op ......................................................................................................................................................... (datum).

Beide verklaren verder kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de bepalingen van het herplaatsingreglement Bracco
Italiano/ Spinone.

Plaats
Datum
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Voor akkoord de oude eigenaar


......................................................................................................................

HandtekeningVoor akkoord de nieuwe eigenaar


......................................................................................................................

Handtekening

 


     
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden