Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
STATUTEN & HR FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID WEBPAGINA HOME GEZONDHEID HERPLAATSER NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
OPZEGGEN LID         LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Aanvraag te herplaatsen

Terug naar vorige pagina

Bijlage II. (klik>>>hier voor word document)

Aanvraag te herplaatsen o Bracco Italiano o Spinone

Gegevens van de rasvereniging, hierna te noemen "de vereniging"
Naam rasvereniging: Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Naam contactpersoon: ...........................................................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: ......................................... woonplaats: ............................................................................................................................................................... Telefoonnummer: .................................................................... e-mail: .................................................................................................................

Gegevens van de aanvrager, hierna te noemen "de aanvrager"
Naam aanvrager: .........................................................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................................................
Postcode: ................................................... woonplaats: .....................................................................................................................................................................
Telefoonnr: ................................................... e-mail: ..........................................................................................................................................................

Lid van de rasvereniging: o ja o nee
Meldt zich aan voor een te herplaatsen hond van het ras o Bracco Italiano o Spinone en verstrekt in verband daarmee de onderstaande gegevens.

Relevante gegevens van de aanvrager
Welk geslacht wenst u? o reu o teef o geen voorkeur
Welke kleur wenst u? o Oranje o bruin o geen voorkeur
Welke leeftijdscategorie wenst u? o tot 1 jaar o 1 tot 5 jaar o 5 jaar of ouder o geen voorkeur
Is deze hond uw eerste hond? o ja o nee
Zo nee, hoeveel honden hebt u gehad? ...................................................
Waren dit rashonden? o ja o nee
Zo ja, van welk ras waren deze honden?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe is uw gezinssamenstelling (ook huisdieren en met vermelding van alle leeftijden)? ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Geef hieronder aan hoe uw woonsituatie is (u kunt meer opties aankruisen)
o
eengezinshuis
o
bovenhuis
o
geen tuin
o
kleine stadstuin
o
grote stadstuin
o
grote tuin of erf
o benedenhuis of -flat
o
bovenflat met lift
o
bovenflat zonder lift
o
anders, namelijk ................................................................................................................................................................................................................................

Geef hieronder aan hoe de werksituatie is in uw gezin
o
alle gezinsleden zijn overdag buitenshuis
o
meestal is één gezinslid thuis
o
meestal zijn meer gezinsleden thuis

Beschikt u over een auto? o ja o nee
Heeft u andere dieren thuis? o ja o nee
Zo ja, welke? ..............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heeft u fokplannen met de aangevraagde hond? o ja o nee o weet nog niet
Als u gaat fokken, accepteert u dan de regels van de vereniging? o ja o nee
Bent u bereid voor de hond een financiële vergoeding te betalen? o ja o nee

Motiveert u hieronder waarom u kiest voor een te herplaatsen hond ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................


De aanvrager:
Datum Plaats ..............................................................................................................................................................................................................................................


...........................................

Handtekening

Namens de vereniging
Datum Plaats ............................................................................................................................................................................................................................................
Naam / functie .......................................................................................................................................................................................................................................
.

..............................................


Handtekening

 


     
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden