Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
STATUTEN & HR FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID WEBPAGINA HOME GEZONDHEID HERPLAATSER NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
OPZEGGEN LID         LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Aanmelding herplaatsing

Terug naar vorige pagina

Bijlage I. (klik>>>hier voor word document)


Aanmelding herplaatsing o
Bracco Italiano o Spinone

Gegevens van de rasvereniging, hierna te noemen "de vereniging"

Naam rasvereniging: Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Naam contactpersoon: ...........................................................................................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: ......................................... woonplaats: ...............................................................................................................................................................

Gegevens van de eigenaar, hierna te noemen "eigenaar"
Naam eigenaar: ..................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: .................................. woonplaats: .......................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .................................. e-mail: .............................................................................................................................................................
Lid van de rasvereniging: o ja o nee

Gegevens van te herplaatsen hond, hierna te noemen "de hond"
Naam van de hond volgens stamboom: .....................................................................................................................................................
Geboortedatum: ...............................................................................................................................................................................................................................
Chipnummer: ........................................................................................................................................................................................................................................
Geslacht: o reu o teef o gecastreerd o gesteriliseerd
Vachtkleur: o bruin o wit/oranje
Naam vaderhond: ..............................................................................................................................................................................................................................
Stamboom vaderhond: .............................................................................................................................................................................................................
Naam moederhond: .........................................................................................................................................................................................................................
Stamboom moederhond: .........................................................................................................................................................................................................
Naam van de Fokker: ....................................................................................................................................................................................................................

Beeld van de hond en de situatie waarin deze leeft
Bent u de eerste eigenaar van de hond? o ja o nee
Is deze hond uw eerste hond? o ja o nee
Wat was de leeftijd van de hond toen deze bij u kwam? .................................. weken/maanden/jaar

Hoe is uw gezinssamenstelling (ook huisdieren en met vermelding van alle leeftijden)?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wat is/zijn de grootste problemen met uw hond?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heeft de hond gezondheidsproblemen? o ja o nee Zo ja, welke?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heeft de hond gezondheidsproblemen gehad? o ja o nee Zo ja, welke?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heeft de hond wel eens gegromd tegen een gezinslid? o ja o nee
Zo ja, beschrijf de situatie waarin dit plaatsvond ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heeft de hond problemen met:
o kinderen, welke? ............................................................................................................................................................................................................................
o andere honden, welke? ..........................................................................................................................................................................................................
o trim(m)ster, welke? .....................................................................................................................................................................................................................
o dierenarts, welke? ..........................................................................................................................................................................................................................
o anders, welke? .....................................................................................................................................................................................................................................

Heeft zich in uw gezinssituatie één of meer van de onderstaande veranderingen
voorgedaan sinds u de hond heeft?
o overlijden gezinslid
o overlijden ander huisdier
o scheiding ......................................................................................................................................................................................................................................................
o huwelijk ..........................................................................................................................................................................................................................................................
o geboorte .........................................................................................................................................................................................................................................................
o kind uit het huis gegaan .......................................................................................................................................................................................................
o verhuizing ....................................................................................................................................................................................................................................................
o dagschema veranderd (gaan werken/gestopt met werken) ............................................................................................
o anders, namelijk: ............................................................................................................................................................................................................................

Welk gezinslid zorgt het meest voor de hond (eten geven, uitlaten e.d.)? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Heeft u met de hond één of meer cursussen gedaan? o ja o nee
Zo ja, welke? ..................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe is uw woonsituatie?
Geef hieronder aan hoe uw woonsituatie is (u kunt meer opties aankruisen):
o eengezinshuis .
o bovenhuis
o geen tuin .
o kleine stadstuin .
o grote stadstuin
o grote tuin of erf
o benedenhuis of -flat
o bovenflat met lift
o bovenflat zonder lift
o anders, namelijk: .............................................................................................................................................................................................................................

Geef hieronder aan waar de hond 's nachts slaapt:
o in/op bed
o in een bench
o op een eigen kleed/in een eigen mand in een ander vertrek
o in een kennel.............................................................................................................................................................................................................................................
o anders, namelijk ................................................................................................................................................................................................................................

Kunt u de hond:
borstelen? o ja o nee
zijn voerbak weghalen? o ja o nee
zijn speelgoed wegpakken? o ja o nee

Mag de hond:
op de bank? o ja o nee
in uw slaapkamer? o ja o nee
tegen mensen opspringen? o ja o nee
bedelen? o ja o nee
grommen tegen vreemden o ja o nee

Kan de hond samen met katten? o ja o nee o weet niet
Kan de hond samen met andere huisdieren? o ja o nee o weet niet

Is de hond ergens bang voor? o ja o nee Zo ja, waarvoor?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoe vaak per dag laat u de hond uit? ..........................................................keer
Hoe lang per dag wandelt u met de hond? .....................................................................................................................................................

Loopt de hond tijdens de wandeling los:
op straat? o ja o nee
in het park? o ja o nee
aan het strand? o ja o nee
in het bos? o ja o nee
op de heide? o ja o nee
anders, namelijk: ..........................................................................................................................................................................................................................................

Komt de hond direct naar u toe als u deze roept? o ja o nee o soms
Kan de hond goed alleen blijven? o ja o nee
Zo ja, hoe lang per keer?..........................................................uur
Hoe lang is de hond nu gemiddeld per dag alleen? .......................................................... uur?

Wat is de reden waarom u de hond wilt herplaatsen?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eigenaar:
Datum Plaats
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................


Handtekening


Namens de vereniging:
Datum Plaats
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................


Naam / functie .......................................................................................
Handtekening


     
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden