Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
STATUTEN & HR FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID WEBPAGINA HOME GEZONDHEID HERPLAATSER NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
OPZEGGEN LID         LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2021

Uitnodiging ALV op 31 januari 2021

Algemene Ledenvergadering op 31 januari 2021
De jaarlijkse bijeenkomst, waarop leden hun inspraak kunnen geven en uitspraak kunnen doen over het beleid van het bestuur in de afgelopen periode.

Het bestuur wil deze keer met u van gedachten wisselen met behulp van een 'Conference Call' of 'Zoom vergaderen'.
Aanmelden voor de ALV is verplicht en dient te gebeuren voor 17 januari 2021 via email

email secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
Start vergadering.:18.30 uur

U krijgt na uw aanmelding een week voor de vergadering de inbel/inlog gegevens voor de digitale vergadering.
Wanneer u vragen over de stukken heeft, dan kunt u deze vast stellen via de email, dat bekort de vergadertijd.

De benodigde definitieve 2021 ALV stukken en bescheiden zijn reeds per email toegezonden.

Wij zien uw aanmeldingen graag tegemoet.

Tot ziens!

Namens het bestuur van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Frans Krijbolder Voorzitter
Linda Rutte Penningmeester
Tina Steffens Secretaris

Tot ziens!

N.B. Deelname aan activiteiten van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden (VISJ) gebeurt op eigen verantwoording. De Vereniging Italiaanse Staande jachthonden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, indien deze tijdens VISJ-activiteiten wordt geleden.

   
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden