Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
VISJ REGELS FACEBOOK PAGINA SPINONE HERPLAATSER VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
AANMELDEN LID WEBPAGINA HOME NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
            VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020

Uitnodiging ALV op 9 februari 2020
Geachte leden,

Het bestuur van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, lunch en wandeling op zondag 9 februari 2020.

Wij willen deze keer met u van gedachten wisselen in de Martin Gaus Academie in Lelystad, de vergadering start om 10.15 uur.

Na de vergadering is er gelegenheid tot een gezamenlijke broodlunch met luxe broodjes, jus etc. De kosten voor de lunch zijn 7,50 per persoon.

Na de lunch gaan we een mooie wandeling maken in het Zuigersplasbos, dit ligt op een steenworp (maar wel met de auto) van de Martin Gaus Academie.

U wordt van harte uitgenodigd om agendapunten in te dienen en deze zo nodig toe te lichten tijdens de vergadering. Melddatum voor agendapunten is tot uiterlijk 20 december 2019.

De benodigde definitieve ALV stukken en bescheiden worden voor 29 december per email naar de leden verstuurd.

Programma

Adres: Martin Gaus Academie in Lelystad, Bronsweg 11a, 8211 AL Lelystad
(honden mogen mee naar binnen)

10.15 uur Start Vergadering
na de vergadering Gezamenlijke Broodlunch Lunch
na de lunch Wandeling Zuigersplasbos
   
AGENDAPUNTEN INBRENGEN

Melddatum voor agendapunten tot uiterlijk 20 december 2019
via email secretaris@italiaansestaandejachthonden.nl

   
AANMELDEN ALV Aanmelden ALV voor 26 januari 2020
via email secretaris@italiaansestaandejachthonden.nl
   
DEELNAME LUNCH Betaling lunch voor 26 januari 2020:
op banknummer
IBAN: NL02 RBRB 0939 9163 20
t.n.v. Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
ovv uw naam en lidmaatschapnummer.

Wij zien uw aanmeldingen graag tegemoet.
Tot ziens!

Namens het bestuur van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden

Frans Krijbolder Voorzitter
Linda Rutte Penningmeester
Tina Steffens Secretaris

N.B. Deelname aan activiteiten van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden (VISJ) gebeurt op eigen verantwoording. De Vereniging Italiaanse Staande jachthonden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, indien deze tijdens VISJ-activiteiten wordt geleden.

   
Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden