Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden
Club voor de Bracco Italiano & Spinone in Nederland
ORGANISATIE
CLUB ONLINE
ONZE RASSEN
PUPS & HERPLAATS
FOKKEN
CLUB INFO
RESULTATEN
EMAIL
CONTACT
BESTUUR LEDEN BLOG BRACCO ITALIANO GEBOORTEBERICHT VISJ FOK REGELS CLUB NIEUWS SHOW VOORZITTER
COMMISSIE FACEBOOK PAGINA SPINONE DEKBERICHT VISJ FOKKERS AGENDA WERK SECRETARIS
STATUTEN & HR WEBPAGINA HOME HERPLAATSER GEZONDHEID NIEUWS ARCHIEF KAMPIOEN PARADE PENNINGMEESTER
AANMELDEN LID       LINK VISJ TITELS  

CLUB NIEUWSACTUEEL

CLUB NIEUWS Actueel

11-06-2023 Een nieuw bestuur gekozen op de ALV.
De Vereniging heeft een nieuw bestuur!
Gister werden tijdens de ALV de vijf door het oude bestuur voorgedragen bestuurskandidaten unaniem verkozen.
Afgesproken is dat het nieuwe bestuur officieel op 1 juli wordt geÔnstalleerd.
De Vereniging is verheugt het nieuwe bestuur aan u te mogen voorstellen.
Op foto van links naar rechts.: Marco Wieser (Penningmeester), Ingmar Richartz (Algemeen bestuurslid), Femke Pos (Voorzitter), Ruud Post (Algemeen bestuurslid) en Sabine Slob (Secretaris)
Op de webpagina BESTUUR wordt hard gewerkt aan een update

11-06-2023 De Vereniging zet "oud" voorzitter Tina Steffens in het zonnetje.
Na het verkiezen van het nieuw bestuur, trad Tina Steffens af als bestuurslid.
Zij had reeds kenbaar gemaakt niet herkozen te willen worden voor een volgend termijn en maakt graag plaats voor deze nieuwe groep bestuurders.
De toekomst van de VISJ ziet er wat haar betreft weer rooskleurig uit!
Tina dankt de Vergadering voor het vertrouwen dat zij in haar hadden tijdens de zes jaar
dat zij bestuurder bij de Vereniging is geweest.
Het kado en de bloemen worden zeer gewaardeerd.

05-06-2023 KAMPIOENSCLUBMATCH ZONDAG 4 JUNI 2023
Bij Kasteel de Haar is het goed toeven en zeker als het landgoed volgepakt staat met kraampjes en tenten met allerlei aan ItaliŽ gerelateerde producten en bedrijven. De Vereniging is erg blij dat zij het voor elkaar heeft gekregen dat de KCM voor de Spinone en Bracco Italiano dit jaar onderdeel kon zijn van dit Italiaanse evenement. We hebben kunnen genieten van een prachtige en sportieve dag bij Kasteel de Haar in Haarzuilens.
Keurmeester Lida Reeskamp-Blok had op deze dag 44 van de 47 ingeschreven honden te keuren. Het was fijn om te zien dat keurmeester Lida Reeskamp ruim voldoende de tijd nam voor alle honden die in de show ring werden gepresenteerd. Dit resulteerde in een zeer positieve, gemoedelijke sfeer in en buiten de showring. Wij bedanken de keurmeester nogmaals hartelijk.
Omdat het aantal inschrijvingen voor de Bracco Italiano boven een bepaald aantal honden betrof konden de verworven Kampioenschap punten voor dit ras worden verdubbeld.
Zestien ingeschreven Spinoni werden dit jaar als eerste gekeurd. Hierna waren de 28 Bracchi Italiani aan de beurt. En zoals ieder jaar aan het einde van de ras keuringen hadden we nog de de Best in Show viering, alwaar de Beste honden in de Show werden verkozen.
De Vereniging bedankt de deelnemers voor hun inschrijvingen. Wij hopen dat we de leden hebben kunnen overtuigen dat het een echt feestje is om deel te nemen aan een VISJ Vereniging evenement.
Op het ledenblog zijn de foto's van Ruud Lauritsen terug te zien.
VISJ LEDEN BLOG Nog geen toegang? Schrijf even een email naar de secretaris. Email : secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
De resultaten staan op de webpagina onder het kopje RESULTATEN - SHOW.

Zonder vrijwilligers en donateurs wordt geen enkel evenement een feestje, daarom bedankt de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden de volgende mensen en bedrijven nogmaals hartelijk.
Donateurs: Eukanuba, Salvatore La Spada, Len en Bakker en Jaap Muller
Ringondersteuning: Schrijver Linda Rutte en ringmeester Naomie Versluijs
Fotograaf: Ruud Lauritsen
Clubmatch organisatie: Tina Steffens en Linda Rutte

Er zit copyright © op alle foto's, dat betekent dat ze niet zonder toestemming gebruikt mogen worden.
De vereniging geeft alleen eigenaren van de honden op de foto toestemming om de foto's te downloaden.
We gaan ervan uit dat iedereen zich hieraan houdt.BEST IN SHOW - SPINONE + BIS JEUGDHOND - 2023 CW SKERLI OSIANA STANNA MORE
RESERVE BEST IN SHOW - BRACCO ITALIANO - 2023 CW BARBARA DA BEATRICE DI ALA D'OROBEST IN SHOW JONGSTE PUPPY - BRACCO ITALIANO - AMELIA DEL BOSCO DI CORVA


BEST IN SHOW PUPPY - SPINONE- MARGARI OF THE AMAZING JOURNEY

BEST IN SHOW GEBRUIKSHOND - BRACCO ITALIANO- EVA UNA NUOVA ERA VAN HET RAEDTHUYS

BEST IN SHOW VETERAAN - BRACCO ITALIANO- MIO AMORE DI ALA D'ORO

BEST IN SHOW KOPPELKLAS

BEST IN SHOW FOKKERIJKLAS

BEST IN SHOW NAKOMELINGENKLAS

 

29-05-2023 Programma en Statestiek KCM zondag 4 juni 2023


9-5-2023 Op zoek
Bracco Italiano op zoek naar een ideale match UPDATE - er is een match gevonden.

06-05-2023 Nieuwsbrief april 2023
In deze nieuwsbrief meer informatie over een nieuw onderzoek naar epilepsie-DNA markers bij Spinone, een lezing over Embark, onze Clubmatch maar ook een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden! KLIK HIER>>>

30-04-2023 Aankondiging speciale ALV op 11 juni 2023
In goed overleg heeft Wilma besloten het bestuur per 1 mei 2023 te verlaten.
Zoals zij ook al aangegeven had tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april jl. bleek de secretaris-functie van onze vereniging niet te combineren met haar drukke werkzaamheden.
De voorzitter heeft begrip voor dit besluit en bedankt Wilma voor de fijne - en intensieve - samenwerking van de afgelopen maanden.
Met ingang van 1 mei 2023 krijgen we te maken met een nieuwe situatie.
Zoals het bestuur al tijdens de ALV van 2 april 2023 en in haar nieuwsbrief heeft aangegeven, neemt het huidige bestuur aan het einde van dit jaar afscheid. Zoals bekend hebben we de leden gevraagd zich te kandideren voor een bestuursfunctie voor eind juni 2023. Artikel 22, lid 1 bepaalt echter dat we die termijn naar voren moeten halen.
Het feit dat Tina Steffens vanaf 1 mei 2023 als enige het VISJ-bestuur vormt, is in strijd met artikel 22, lid 1 van de Statuten.
Hierin staat dat het bestuur bevoegd blijft na het ontstaan van vacatures, maar dat zij - wanneer er meer vacatures dan bestuursleden zijn - verplicht is zo spoedig mogelijk een ALV te beleggen om de vacatures te vervullen.
Daarom nodigen wij alle leden uit om op zondag, 11 juni 2023 aanwezig te zijn bij een Algemene Ledenvergadering.
Tijdens deze vergadering zal een nieuw bestuur gekozen moeten worden.
Mochten zich echter geen kandidaten melden dan zal het huidige bestuur moeten voorstellen de vereniging - tijdens deze vergadering - te ontbinden. In artikel 46, lid 1 van de Statuten is bepaald dat een vereniging slechts ontbonden kan worden door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Indien niet het benodigde aantal leden aanwezig is, of een besluit niet met 2/3 meerderheid genomen kan worden, zal binnen 6 weken een tweede ALV belegd moeten worden. Tijdens deze tweede ALV geldt dat 2/3 meerderheid van de aanwezige leden moet instemmen met het besluit tot opheffen. Het bestuur is voornemens deze tweede Algemene Ledenvergadering ook op 11 juni 2023 te laten plaatsvinden aansluitend aan de eerdere Algemene Ledenvergadering.
Wij verzoeken u dringend 11 juni in uw agenda te blokkeren.

05-04-2023 Symposium Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia
6 leden wisten de weg te vinden naar Utrecht alwaar het symposium plaatsvond.
Klik hier voor het uitgebreide verslag van deze interessante middag >>>>

04-04-2023 EEN VISJ-CLUBMATCH met extra Italiaans FUN tintje op Zondag 4 juni 2023!
Dit jaar hebben wij het genoegen onze 13e Kampioenschapsclubmatch (KCM) te organiseren op het terrein van Kasteel de Haar in Haarzuilens, alwaar dat weekend ook het super leuke ItaliŽ evenement plaats vindt. Wij roepen al onze leden op om deel te nemen aan dit vereniging evenement. En is het niet mogelijk om uw hond in te schrijven dan zouden wij het geweldig vinden als u de deelnemers komt aanmoedigen op deze dag.

Een Italiaans feestje voor alle leden
Bent u lid van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden (VISJ) dan kunt u tegen een gereduceerde prijs een aanvraag doen voor entreekaart(en) via clubmatch@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
U betaald dan Ä 15.00 per entreekaart, met deze entreekaart heeft dan 1 persoon, 1 dag toegang tot het gehele ItaliŽ Evenement.
De vereniging heeft een beperkt aantal van deze kaarten beschikbaar dus geldt dit aanbod zolang onze voorraad entreekaarten strekt (OP=OP).
Er zijn natuurlijk ook entree kaarten tegen normaal tarief te koop bij de kassa van het ItaliŽ Evenement.

Meedoen aan de Kampioenschapsclubmatch (KCM) van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden op 4 juni 2023
Er kunnen deze dag Bracco Italiano en Spinone van zowel leden als niet leden meedoen.

Inschrijven voor onze KCM kan alleen via onlinedogshow
Schrijf uw Bracco of Spinone in voor de VISJ KCM 2023 en u ontvangt automatisch 1 gratis entreekaart per ingeschreven hond. Met deze entreekaart heeft u op zondag 4 juni 2023 van 10.00-18.00 uur toegang tot het gehele ItaliŽ Evenement.
Ga voor inschrijven naar onlinedogshows.eu
U krijgt na inschrijving een bevestiging per email. Een week voor aanvang van de KCM kunt u het toegangsbewijs voor de KCM en entree kaart verwachten, beide worden toegezonden per email!

De inschrijving van de VISJ KCM is geopend!
De inschrijving sluit op 23 mei 2023, of zodra het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt.


Heeft u ingeschreven voor onze KCM op 4 juni 2023 dan kunt u tegen een gereduceerde prijs een aanvraag doen voor extra entreekaart(en) via clubmatch@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
U betaald dan Ä 15.00 per entreekaart, met deze entreekaart heeft dan 1 persoon, 1 dag toegang tot het gehele ItaliŽ Evenement.
De vereniging heeft een beperkt aantal van deze kaarten beschikbaar dus geldt dit aanbod zolang onze voorraad entreekaarten strekt (OP=OP). Er zijn natuurlijk ook entree kaarten tegen normaal tarief te koop bij de kassa van het ItaliŽ Evenement.

02-04-2023 ALV 2023
Op 2 april werd de jaarlijkse ALV gehouden.
Rond 6 april kunt u de notulen via uw email verwachten, mocht u uw email adres hebben gewijzigd en hiervan nog niet de vereniging op de hoogte te hebben gesteld vragen wij aan u om dat alsnog te doen. Stuur uw nieuwe email adres naar secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl

Er is op de webpagina de nieuwste versie van het Huishoudelijk reglement geplaatst. (Artikel 6 is herzien zoals afgesproken op de ALV 2-4-2023)

Wij namen afgelopen zondag afscheid van ons aftredend bestuurslid Linda Rutte (zie foto), die zich zoals wij eerder berichtte niet herkiesbaar stelde als penningmeester.

Wij hebben momenteel de volgende vacatures:
Penningmeester
Wie van onze leden heeft er interesse om een van deze taak op zich te nemen?
Voor de penningmeester zijn er een paar piekmomenten in het jaar: rondom de afsluiting van het boekjaar en de betalingen van de contributies.
Het aantal uren dat je aan deze taak besteed is ongeveer 2 uur per week. Mensen die beschikken over administratieve kennis en vaardigheden hebben een pre. Wil je meer weten over deze functie mail dan gerust via
email:penningmeester@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
Kascommissie
Wie van onze leden heeft er interesse om een van deze taak op zich te nemen?
De kascommissie controleert de boekhouding en de jaarrekening. Naast de controle op de cijfers informeert zij zich over het gevoerde financiŽle beleid van de Vereniging.

 

 


06-03-2023 Jachtgebruikshonden wedstrijd 2023 achter de rug.
De JGW die afgelopen zaterdag werd gehouden is Lochem was succesvol. Acht voorjagers en hun honden (vier Spinoni en vier Bracchi Italiani) melden zich in de vroege ochtend om er samen een sportieve dag van te maken. De opdrachten die de voorjagers en hun honden moeten uitvoeren in deze wedstrijd, bootsten situaties na die zich ook tijdens de jacht voordoen. Zo werden ze beproefd tijdens een nagebootste drijfjacht, hier moest er gemarkeerd en geapporteerd worden maar ook konden de honden op post punten halen als er rust en steadiness werd getoond. De deelnemers kregen ook de kans om hun hond voor te jagen tijdens een simulatie van een "voor de voet" jacht, waarbij er kon worden voorgestaan op fazant. Hierbij werd gelet op veldaanpak, rastypische manier van zoeken, gebruik van de neus en het voorstaan. Tijdens een "schadejacht ganzen", werd de voorjager gevraagd de hond op een sleep van een gans te zetten, in de sleep zat een scherpe haak verwerkt. Tijdens een jacht op schadewild werden kort op elkaar twee kraaien geschoten, van de voorjagers werd verwacht dat de honden de kraaien vlot binnen zouden brengen. Naast een apport van kraaien werd de voorjagers gevraagd hun hond in te zetten op een verloren apport , waarbij de hond een grote boerengans van rond de 5 kilogram binnen moest brengen. De dag werd afgesloten met een eendenjacht, de voorjagers werd gevraagd hun hond in te zetten op een eend die na het schot in het water terecht was gekomen. Er werd gezamenlijk geluncht, aan het einde van de dag konden de punten geteld, de certificaten verdeeld en de beste combinatie bejubeld. De titel "Cani da Caccia 2023" is gewonnen door voorjager Stephanie Turion met de Bracco Italiano , Ambrogio da Fendi di Ala D'Oro. Nogmaals van harte gefeliciteerd!
Meer foto's worden binnenkort geplaatst op het Leden BLOG!

05-03-2023 Uitnodiging ALV en bescheiden per mail verzonden naar alle leden.
De ALV bescheiden zijn vandaag per email verzonden naar alle leden.
Mocht u per mail nog geen bericht gehad hebben laat het dan even weten aan de secretaris.
Meer informatie over de vergadering klik hier>>>

14-02-2023 Uitnodiging ALV per mail verzonden naar alle leden.
De ALV uitnodigingen zijn gister per email verzonden naar alle leden, het bestuur hoopt u te mogen verwelkomen op 2 april 2023.
Mocht u per mail nog geen bericht gehad hebben laat het dan even weten aan de secretaris.
Meer informatie over de vergadering klik hier>>>

Meldingen vanuit het Bestuur
Vacature Penningmeester Linda Rutte is sinds 2015 lid van het bestuur in de functie van penningmeester.
Zoals vastgelegd in de statuten artikel 20 ĎPeriodieke aftredingí is dit jaar de functie van penningmeester vacant.
Linda heeft besloten dat zij zich niet verkiesbaar stelt, dit betekent dat wij op zoek zijn naar een lid met enige administratieve ervaring die de functie van penningmeester wil overnemen.
Wie heeft er interesse om deze taak op zich te nemen?
Het aantal uren dat je aan deze taak besteed is ongeveer 2 uur per week. Voor de penningmeester zijn er een paar piekmomenten in het jaar: rondom de afsluiting van het boekjaar en de betalingen van de contributies.
Wil je meer weten over deze functie mail dan gerust eens met Linda via penningmeester@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
Reacties om je aan te melden graag vůůr 19 februari mailen naar secretaris@verenigingitaliaansestaandehonden.nl zodat we dit tijdig kunnen meenemen met de informatie die naar alle leden verstuurd wordt voor de Algemene Ledenvergadering.

29-01-2023 Hond van het Jaar show 2022
Op deze prestigeuze show, georganiseerd door de Raad van Beheer waren gister twee Spinoni en een Bracco Italiano aanwezig. De genodigde drie honden zijn allen in eigendom van leden van de VISJ. Dit jaar werden in groep 7 een zeer groot aantal honden (totaal 28) gekeurd door keurmeester mevrouw Gerda Halff -van Boven. Twee honden van onze leden werden beloond met een plaats bij de Beste zes Staande jachthonden van FCI groep 7. Wij feliciteren natuurlijk alle eigenaren met hun uitnodiging voor deelname en de behaalde resultaten.

Selected by the Best 6 of FCI group 7

Selected by the Best 6 of FCI group 7


 

28-12-2022 Lidmaatschap en contributie
Helaas hebben wij moeten constateren dat ondanks herhaalde aanmaningen een aantal leden nog steeds verzuimd de lidmaatschap contributie 2023 te voldoen. Mocht u zichzelf als (nog) niet betaald lid herkennen en heeft u niet eerder een aanmaning ontvangen neemt u dan contact op met de penningmeester of secretaris.

24-02-2022 Club Wandeling op strand Hargen weer achter de rug. Gelukkig hebben we de foto nog! Zalig weer en voor de meeste deelnemers een ontspannen wandeling. Het was weer genieten van het mooie strand in Hargen. Volgende keer ook weer mee, of zelf een wandeling organiseren voor de leden van de club? Klik hier>>>>

04-11-2022Bijzondere algemene leden vergadering achter de rug, leden zijn op de hoogte reden royement Frans Krijbolder.
De notulen van de vergadering zijn ondertussen verstuurd via
secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl

24-10-2022 De tijdelijke ledenstop is per vandaag opgeheven.
De Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden (VISJ) behartigt de belangen van de Bracco Italiano en Spinone in Nederland.
De oprichters van de Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden hadden een heel duidelijk beeld voor ogen. "Het zou een vereniging moeten zijn van de leden, niet van een bestuur. De interactiviteit zou groot moeten zijn en daardoor zou een hechte gemeenschap kunnen ontstaan. Door deze website in te richten voor het gemak van de leden en het nemen van initiatieven, maken wij het mogelijk om met elkaar dingen te ondernemen, die we normaal alleen zouden doen, of nooit... Met 'WIJ' bedoelen we alle leden, dus niet alleen het bestuur. Het bestuur draagt slechts uit, dat wat de leden wensen voor hun vereniging. Lees verder >>>>>>>

24-10-2022 De Bijzondere algemene leden vergadering op zaterdag 22 oktober 2022 goed bezocht
Het bestuur dankt nogmaals de leden voor uw aanwezigheid tijdens de vergadering.
Volgende week denken wij de notulen klaar te hebben.
Deze
worden dan per email naar alle leden gestuurd plus dat ze zoals te doen gebruikelijk worden toegevoegd op het leden blog.
Check regelmatig uw spam map als u geen post van de vereniging ontvangt.
Geef door als u een ander email adres gebruikt dan dat u heeft opgegeven toen u lid werd.
Email wordt veelal verstuurd via secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl, zorg dat dit adres niet geblokkeerd is.08-10-2022 Spinone Italiano Puppy's geboren
Op 08-06-2022 zijn 9 Spinone Italiano puppen geboren bij kennel "Stannamore" .
Van harte gefeliciteerd met het nestje. Klik hier voor de pagina geboorte berichten>>
De rasvereniging geeft op de webpagina geboorteberichten weer. Fokkers aangesloten bij onze vereniging moeten zich houden aan de VISJ regels zoals o.a. beschreven in het fokreglement en huishoudelijk reglement. Op de webpagina kunt u dus enkel nest informatie zien van nestjes van VISJ leden en waarvan het nestje ten minste voldoen aan de vereniging regels.

05-10-2022 Spinone Italiano Puppy's geboren
Op 04-10-2022 zijn 8 Spinone Italiano puppen geboren bij kennel "
of the Amazing Journey" .
Van harte gefeliciteerd met het nestje. Klik hier voor de pagina geboorte berichten>>
De rasvereniging geeft op de webpagina geboorteberichten weer. Fokkers aangesloten bij onze vereniging moeten zich houden aan de VISJ regels zoals o.a. beschreven in het fokreglement en huishoudelijk reglement. Op de webpagina kunt u dus enkel nest informatie zien van nestjes van VISJ leden en waarvan het nestje ten minste voldoen aan de vereniging regels.

28-09-2022 Bijzondere algemene leden vergadering op zaterdag 22 oktober 2022

Geachte leden,
Het bestuur roept u op tot het bijwonen van de bijzondere algemene leden vergadering op zaterdag 22 oktober 2022.
Locatie.: Galecopperzoom 3 , 3437PJ Nieuwegein.
Start vergadering.: 14.00 uur
Het bestuur is van mening u op de hoogte te moeten stellen over de veranderingen die de afgelopen maanden in het bestuur hebben plaats gevonden. Tevens zijn er een aantal zaken die het bestuur aan u wil voorleggen zodat hierover een besluit kan worden genomen.

Aanmelden voor de ALV is verplicht en dient te gebeuren voor 20 oktober 2022 via email secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
De agenda is toegevoegd in de mail die naar alle leden op 28 september is verzonden.

Wij zien uw aanmeldingen graag tegemoet.

 

03-09-2022 Bracco Italiano Puppy's geboren
Op 01-09-2022 zijn 8 Bracco Italiano puppen geboren bij kennel "di Ala D'Oro" .
Van harte gefeliciteerd met het nestje. Klik hier voor de pagina geboorte berichten>>
De rasvereniging geeft op de webpagina geboorteberichten weer. Fokkers aangesloten bij onze vereniging moeten zich houden aan de VISJ regels zoals o.a. beschreven in het fokreglement en huishoudelijk reglement. Op de webpagina kunt u dus enkel nest informatie zien van nestjes van VISJ leden en waarvan het nestje ten minste voldoen aan de vereniging regels.

27-08-2022 De Vereniging is naarstig op zoek naar een voorzitter.
We zien jullie reacties graag tegemoet

21-08-2022 Handhaving huishoudelijk reglement.
De combinatie
Stannamore Orso del Bosco x Skerli Antolyza Stanne More, 21 augustus 2017 van A. Wijnsouw, is verwijderd van de pagina geboorte berichten, onder kop: Nesten voldoen niet aan VISJ fokreglement, op grond van Overtreding VFR.: Showuitslag reu ontbreekt. Waarbij geldt dat: -Iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat, alvorens deze komt te vervallen.

12-08-2022 Het bestuur is op zoek naar geschikte vergader ruimte!
Wie van de leden weet er een geschikte locatie in het midden van Nederland en niet al te prijzig alwaar wij onze ALV's zouden kunnen organiseren.
Tips kunnen worden gestuurd naar secretaris@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
Alvast bedankt voor het meedenken.

12-08-2022 Compact Keurmeester examen
10 augustus in de avond werd het compacte keurmeester examen voor de Spinone gehouden.
Wij bedanken de leden D.Obbes, A.Schutte en W. vd Heuvel voor het beschikbaar stellen van hun honden en hun tijd op deze voor de keurmeester kandidaten belangrijke avond.
Wij feliciteren Lida Reeskamp-Blok en Nadjia Timmermans-Kadenko hartelijk met het behalen van dit examen.
En verwelkomen ze graag als raskeurmeester van de Spinone Italiano!

11-07-2022 Spinone Italiano Puppy's geboren
Op 08-06-2022 zijn 9 Spinone Italiano puppen geboren bij kennel "Stannamore" .
Van harte gefeliciteerd met het nestje. Klik hier voor de pagina geboorte berichten>>
De rasvereniging geeft op de webpagina geboorteberichten weer. Fokkers aangesloten bij onze vereniging moeten zich houden aan de VISJ regels zoals o.a. beschreven in het fokreglement en huishoudelijk reglement. Op de webpagina kunt u dus enkel nest informatie zien van nestjes van VISJ leden en waarvan het nestje ten minste voldoen aan de vereniging regels.


Keurmeester Rob Douma
CW'22 BIS Skerlie Vallaris Solancea - Eig.: A.Wijnsouw/Mc v Iersel - Spinone Italiano
CW'22 RES. BIS Vito da Amore di Ala D'Oro - Fokker/eigenaar.: J.H. Muller - Bracco Italiano

26-06-2022 KCM 2022 achter de rug!
Op zaterdag 25 juni werd de Clubmatch 2022 gehouden in Kerkwijk. Er werd getreden om de titel Clubwinner Spinone en Clubwinner Bracco Italiano 2022. Raskeurmeester Dhr. R. Douma was uitgenodigd om de aanwezige honden te keuren. Het was een gezellige en sportieve dag waar uiteindelijk twee clubwinners werden gekroond. De reu Bracco Italiano Vito da Amore di Ala D'Oro (fokker/eigenaar J.H. Muller) werd CW 2022. De Spinone reu Skerlie Vallaris Solancea (eig. A.Wijnsouw en M. v Iersel ) werd CW 2022 en uiteindelijk verkozen tot BIS. Alle uitslagen staan op de pagina showresultaten, klik hier>>> Debby
Rouss maakte foto's, nog bedankt daarvoor Debby.De foto's staan op het Leden BLOG Klik hier>>>>

22-06-2022 Mooi aantal inschrijvingen op de12e VISJ Kampioensclubmatch
De inschrijving voor de Kampioen clubmatch op Zaterdag 25-06-2022 is gesloten. Een mooi aantal inschrijvingen zijn gerealiseerd, zodat de keurmeester Rob Douma zaterdag i.p aan beide rassen het dubbele CAC kan toekennen. Zoals iedereen die heeft ingeschreven heeft gemerkt, maken wij dit jaar voor het eerst gebruik van de digitale OnlineDogShow omgeving. Dit betekent dat uw keurverslag met daarop de toegekende kwalificaties plus de catalogus zaterdag op uw account bij OnlineDogShow digitaal op te vragen zijn. Er worden na de show dus geen keurverslagen uitgedeeld. Ook de catalogus kunt u raadplegen via de webpagina van OnlineDogShow. Het is zaak goed na te gaan of uw inlog gegevens nog kloppen zodat u gemakkelijk bij deze digitale documenten kan komen. Het bestuur verheugd zich op een gezellige dag! Tot zaterdag!
Klik hier voor meer informatie>>>>

02-06-2022 Let op! VISJ Speurtocht op zaterdag 3 september
We zijn achter de schermen druk met het organiseren van een super leuke speurtocht in Overijssel
in het prachtige Nationaal Park "De Sallandse Heuvelrug.
Zeer binnenkort meer nieuws, maar zet de datum alvast in de agenda!

02-06-2022 Inschrijven op de Clubmatch nog 13 dagen mogelijk!
De inschrijving voor de Kampioensclubmatch op Zaterdag 25-06-2022 is geopend en sluit op 14-6-2022
Op de VISJ Kampioensclubmatch zijn zowel honden van VISJ leden en niet leden. Het beloofd een heerlijke dag te worden in het Dogcenter te Kerkwijk. Wij zijn blij dat wij raskeurmeester Rob Douma hebben kunnen strikken dit jaar, hij keurt beide rassen. De keuring begint om 10.30 uur. De deelnemers aan de KCM moeten tenminste om 10.00 uur aanwezig zijn op het terrein. De organisatie en het secretariaat is vanaf 9.30 uur op het terrein aanwezig.
Zoals ieder jaar is er aan het einde van de keuringen de verkiezing CLUBWINNAAR BRACCO ITALIANO en CLUBWINNAAR SPINONE plus Beste in Show 2022.
Leden van de vereniging hebben een email ontvangen, die ze kunnen gebruiken om in te schrijven voor deze dag! Ben je lid maar heb je geen email ontvangen, laat het even weten aan de clubmatch@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
Klik hier voor meer informatie>>>>

 

07-03-2022 VISJ Jachtgebruikshonden wedstrijd op zaterdag 5 maart 2022
De combinaties werden afgelopen zaterdag getest op verschillende situaties die je tijdens een jacht in Nederland zou kunnen meemaken. Het werd een spannende wedstrijd waar uiteindelijk de Beste hond kon worden bekroond met de titel VISJ Cane da Caccia 2022, vertaald VISJ Jachthond 2022. Voorjager Stephanie Turion haalde de hoogste puntenscore op deze dag met Bracco Italiano Ambrogio da Fendi di Ala D'Oro die nu de club titel CANE DA CACCIA 2022 mag voeren.
Op het leden BLOG staat een verslag met foto's, klik hier>>>>>

01-03-2022 Inschrijven op de Clubmatch
De inschrijving voor de Kampioensclubmatch op Zaterdag 25-06-2022 is geopend.
Op de VISJ Kampioensclubmatch zijn zowel honden van VISJ leden en niet leden. Het beloofd een heerlijke dag te worden in het Dogcenter te Kerkwijk. Wij zijn blij dat wij raskeurmeester Rob Douma hebben kunnen strikken dit jaar, hij keurt beide rassen. De keuring begint om 10.30 uur. De deelnemers aan de KCM moeten tenminste om 10.00 uur aanwezig zijn op het terrein. De organisatie en het secretariaat is vanaf 9.30 uur op het terrein aanwezig.
Zoals ieder jaar is er aan het einde van de keuringen de verkiezing CLUBWINNAAR BRACCO ITALIANO en CLUBWINNAAR SPINONE plus Beste in Show 2022.
Leden van de vereniging hebben een email ontvangen, die ze kunnen gebruiken om in te schrijven voor deze dag! Ben je lid maar heb je geen email ontvangen, laat het even weten aan de clubmatch@verenigingitaliaansestaandejachthonden.nl
Klik hier voor meer informatie>>>>

27-02-2022 Spinone Italiano Puppy's geboren
Op 16-02-2022 zijn 4 Spinone Italiano puppen geboren bij kennel "di Regione Montagnosa" .
Van harte gefeliciteerd met het nestje ! Klik hier voor de pagina geboorte berichten>>
De rasvereniging geeft op de webpagina geboorteberichten weer. Fokkers aangesloten bij onze vereniging moeten zich houden aan de VISJ regels zoals o.a. beschreven in het fokreglement en huishoudelijk reglement. Op de webpagina kunt u dus enkel nest informatie zien van nestjes van VISJ leden en waarvan het nestje ten minste voldoen aan de vereniging regels.

25-02-2022 Handhaving huishoudelijk reglement.
De combinatie Bartolomeo Cavojasca x Prima Pierretta dal Podere Antico 09 februari 2017 van JK. van Doorn,
is verwijderd van de pagina geboorte berichten, onder kop: Nesten voldoen niet aan VISJ fokreglement, op grond van Artikel 7 in het huishoudelijk reglement. Waarbij geldt dat: -Iedere overtreding gedurende 5 jaar geregistreerd staat, alvorens deze komt te vervallen.

22-02-2022 Exterieur regel

Beste Leden
FOKREGLEMENT 7. EXTERIEURREGELS
7.1 Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG op elke expositie te hebben behaald. Gelukkig worden er weer meer shows georganiseerd.
Het bestuur heeft daarom besloten, dat vanaf, 1 augustus 2022 de fokregel over het hebben van tenminste 2x een ZG (artikel 7.1 van het VFR) weer van kracht zal zijn.
Met vriendelijke groet Tina Steffens secretaris

19-02-2022 VISJ Jachtaanleg Test geslaagd!
Prachtig droog weer, mooie velden en een prima aantal voorjagers en hun honden op de jaarlijks Jachtaanleg test. De jachtcommissie heeft weer voldoende potentie gezien en hoopt dat de deelnemers met hun honden aan de slag gaan en/of blijven gaan. De enthousiaste honden en hun begeleiders maakte deze dag tot een succes. Mocht je foto's hebben gemaakt en je wilt ze delen met de leden - stuur ze op, dan staan ze binnenkort op het Leden Foto BLOG Klik hier>>>


05-02-2022 Genieten van een Club Wandeling op strand met kleine groep.
De winterwandeling leek wel op een voorjaarswandeling door het zonnetje. Twee uren lang kon de kleine groep honden en hun baasjes genieten van het mooie strand in Hargen. Foto's staan op het leden BLOG, klik hier>>>>

26-01-2022 ALV 23-01-2022
De ALV is weer achter de rug, leden ontvangen vandaag de notulen via email.
Binnenkort staan de jaarverslagen op het leden BLOG, klik hier>>>>.

01-01-2021 Beste wensen voor 2022
Beste leden,

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur

 

   
© Vereniging Italiaanse Staande Jachthonden